bag closing dispensers


Bag closing dispensers that use PVC film with width up to 12mm.
 


 

Ние сме сериозно заинтересовани да установим търговски отношения с български фирми.

Contact us