защитно облекло 


Кликнете тук, за да видите пълната гама продукти в тази категория

 

Групите продукти, включени в тази категория, са:

 

1 Шапки и барети

2 фуражки и шапки за майстор готвачи

3 Престилки и връхни дрехи за посетители

4 Ръкавици за еднократна употреба

5 Маски - покрития за обувки / ръце

6 Дезинфектирани дрехи / термометри за хранителни продукти

7 Кухненски ръкавици и месарски PVC престилки

8 Сандали и ботуши за хранителната промишленост

9 Комплект за първа помощ

10 Специални гащеризони от  III-тa  категория


 
Ние сме сериозно заинтересовани да установим търговски отношения с български фирми.
 

Contact us.