Packaging Products

Опаковъчни продукти

 

PREPAC е разделен на пет ГРУПИ ПРОДУКТИ (оперативни групи от продукти).

Това са следните групи продукти:

 

packaging machinery
Опаковане на промишлени продукти

 

packaging machinery
Опаковане на хранителни продукти без плодове и зеленчуци

 

packaging machinery
Съхранение, сортиране и опаковане на пресни плодове и зеленчуци

 

packaging machinery
Консумативи за заведения за масово хранене (ХОРЕКА)

 

packaging machinery
Защитно облекло

 


Философията на компанията е да се предприемат действия в области, които включват продажбата на машини, както и консумативи, които се използват за тази техника. Затова нашата стратегия е насочена към предлагането на "системи" и към отговорността за непрекъснатата им експлоатация. В случай, че не стe в състояние да намерите продукта, който търсите, свържете се с нас.

 

Ние сме сериозно заинтересовани да установим търговски отношения с български фирми.