Профил на компанията | PACKAGING PRODUCTS | КОНТАКТИClearClearClearClearClearClearClearClearClearClearClear
PACKAGING PRODUCTS
опаковъчни машини
food packaging
опаковане на зеленчуци/плодове
консумативи за ХОРЕКА индустрията
защитно облекло

 
   
   
Home : PACKAGING PRODUCTS

Packaging Products

Опаковъчни продукти

 

PREPAC е разделен на пет ГРУПИ ПРОДУКТИ (оперативни групи от продукти).

Това са следните групи продукти:

 

packaging machinery
Опаковане на промишлени продукти

 

packaging machinery
Опаковане на хранителни продукти без плодове и зеленчуци

 

packaging machinery
Съхранение, сортиране и опаковане на пресни плодове и зеленчуци

 

packaging machinery
Консумативи за заведения за масово хранене (ХОРЕКА)

 

packaging machinery
Защитно облекло

 


Философията на компанията е да се предприемат действия в области, които включват продажбата на машини, както и консумативи, които се използват за тази техника. Затова нашата стратегия е насочена към предлагането на "системи" и към отговорността за непрекъснатата им експлоатация. В случай, че не стe в състояние да намерите продукта, който търсите, свържете се с нас.

 

Ние сме сериозно заинтересовани да установим търговски отношения с български фирми. 

Bookmark and Share
   
Ελληνικά English
 
Bulgarian Romanian
   
   
Username

Password

© 2019 - PREPAC SA PACKAGING SYSTEMS

Thesi Rizoma, 19018 Magoula, Tel : ++30-210-55.50.226, Fax : 210-55.50.851

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | SEO | Protocol Online Marketing